• header_1.jpg
  • header_2.jpg
  • header_3.jpg
  • header_4.jpg
  • header_5.jpg
  • header_6.jpg
  • header_7.jpg
  • header_8.jpg
  • header_9.jpg
  • header_10.jpg

Nieuws

Doe-democratie kraakt en piept

Amsterdam, februari 2016 - Dat de samenleving behoefte heeft aan de vrijwillige inzet van burgers om zaken draaiende te houden is genoegzaam bekend. Dat dit geen fenomeen is van vandaag of gister evenzeer. Met de introductie van het begrip ‘participatiemaatschappij’ in de Troonrede van 2013 ontdekte het Kabinet-Rutte II dan ook vooral dat de wereld rond is. Duhh.

Destijds al voorspelden we dat de rek er bij veel participerende burgers wel eens snel uit kon zijn. Dat er van groei in het aantal vrijwilligers, mantelzorgers en actievelingen in de buurt nog maar nauwelijks sprake kon zijn. Dat het aantal uren dat men aan dit soort activiteiten kon besteden een kritische grens dreigde te bereiken. Kortom, dat de verzorgingsstaat tegen zijn grenzen was aangelopen, maar dat dit risico voor de participatiemaatschappij even reëel was.

Lees meer...

Kiezers: maak van gezondheidszorg politieke prioriteit

Persbericht

Amstelveen 2 februari - Als het aan de Nederlander ligt, komen de betaalbaarheid én kwaliteit van de zorg in de komende periode bovenaan de politieke agenda te staan. Dat blijkt uit de politieke barometer die door communicatieadviesbureau De Issuemakers en Trendbox is uitgevoerd. Het onderwerp ‘AOW en pensioen’ maakt de top drie compleet, gevolgd op de vierde en vijfde plaats door ‘asiel- en vluchtelingenbeleid’ en ‘internationale vrede en veiligheid’. Voor de politieke barometer is aan duizend stemgerechtigde Nederlanders gevraagd welke onderwerpen zij op de politieke agenda willen hebben en hier een rapportcijfer aan te verbinden. De eerste resultaten werden vorige week gepresenteerd tijdens het jaarlijkse Issuecongres.

Lees meer...

Focus op 2016

Consumententrends, nieuwe inzichten en kansen. Nu verkrijgbaar!

Het jaar 2016 begon voor muziekliefhebbers niet al te best. Met het overlijden van David Bowie verloor de (muziek)wereld één van zijn grootste talenten en muzikale visionairs. Bowie was zijn tijd ver vooruit. En op het moment dat de wereld daar aansluiting bij zocht, keek hij alweer verder – into Space Oddity als het ware. Met Focus op proberen Trendbox en de Nederlandse consument - aan de hand van grootschalig nationaal representatief onderzoek - óók vooruit te kijken. "Te loeren in de toekomst", zoals een consument het mooi verwoordde. Trendbox peilde aan het eind van 2015 dan ook de verwachtingen en ideeën over het nieuwe jaar. En het resultaat hiervan sturen wij u graag gratis toe...

Lees meer...

TRENDBOX ONDERZOEKT FESTIVALBELEVING IN NEDERLAND

De festivalmarkt is booming, maar hoe beleeft Nederland het festivalseizoen nu eigenlijk?

Nederland telde vorig jaar ruim achthonderd festivals met elk meer dan 3.000 bezoekers. Het aantal meer intieme festivals zal daar nog een veelvoud van zijn geweest. Aan macrocijfers over aantallen bezoekers op grote festivals, bestedingen, entreeprijzen en sponsoren is geen gebrek. Over de algehele festivalbeleving in Nederland is echter nauwelijks iets bekend. Om die reden en vanuit dat perspectief onderzoekt Trendbox, in samenwerking met Activate&co, eind november de Nederlandse festivalmarkt van het afgelopen jaar.

Lees meer...

BBQ onderzoek: BBQ’en is puur en verbindt, maar de grillprestaties zijn mager

BBQ’en is een zeer populair fenomeen dat maar liefst 91% van de Nederlanders aanspreekt. Emotioneel is het een gezellig feest van verbinding en tijd voor elkaar maken. Rationeel wordt het gezien als een heel natuurlijke manier van eten bereiden. Zeker bij mannen roept BBQ’en hoge aspiraties op, maar gemiddeld beoordeelt de Nederlandse grillmaster zichzelf maar met een even bescheiden als mager schoolcijfer van 6,4. Dit blijkt uit het eerste Nationale BBQ Onderzoek dat marktonderzoeksbureau Trendbox in samenwerking met activatiebureau Activate&co heeft uitgevoerd onder een landelijk representatieve steekproef van n=803 Nederlanders tussen de 18 en 70 jaar.

Lees meer...

Gratis openbaar vervoer op Koningsdag

Vier van de tien Nederlanders willen gratis openbaar vervoer op Koningsdag. Bijna 20% wil op deze dag geen belasting hoeven te betalen terwijl 14% een cadeau van de Koning zou willen ontvangen ter ere van zijn verjaardag. Dit blijkt uit een onderzoek dat marktonderzoekbureau Trendbox heeft verricht onder een representatieve steekproef van n=758 Nederlanders in de leeftijd van 16 jaar en ouder. In het kader van Koningsdag nieuwe stijl zijn de Nederlanders een aantal ideeën voorgelegd ter invulling van deze dag.

Lees meer...

Contact

Marnixkade 109f
1015 ZL Amsterdam
T. +31 (0)20 589 83 83